Investor

Expandia

E Expandia se zabývá investováním do projektů soukromého a rizikového kapitálu v České republice a v zemích střední a východní Evropy.
Své investiční priority spatřuje ve dvou základních oblastech: první jsou industriální investice v oboru výroby a služeb, v rámci kterých společnost obvykle posuzuje možnosti akvizic existujících společností, nebo projekty v raných stádiích svého rozvoje (green-field, start-up, early-stage).

Druhou nosnou skupinou jsou projekty realitní mimo jiné administrativní budova Avalon Business Center v Plzni a Piano Business Center v Českých Budějovicích nebo Hotel Clement v Praze 1.

Více informací o skupině Expandia naleznete na www.expandia.cz.

Nahoru