Standardy

Konstrukce nosná

Objekt bude založen na základové desce tl. 60cm. Vodorovné konstrukce v nadzemních patrech jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky Povrch betonových ploch stěny + stropy v suterénech a schodištích z pohledového betonu.

Betonové podlahy v garážích a ostatních ploch s epoxidovou stěrkou. Železobetonový skelet musí být proveden tak, aby byly dodrženy normové hodnoty a normové deformace. Strojovny a místnost odpadků má vyspádovanou podlahu včetně podlahové vpusti.

Střešní konstrukce

Jsou navrženy jako, ploché s 2% prostorovým vyspádováním do střešních vpustí s tepelným vyhříváním. Dále na střeše bude zhotovena ocelová konstrukce v žárovém zinku, která bude sloužit k uchycení případných dodatečných vysílačů či přijímačů včetně přívodní kabelové trasy z rezervních prostupů z šachet na střechu.

Venkovní okna, dveře

Jsou navržena hliníková, zasklení je izolačním dvojsklem

Venkovní fasáda, tepelné izolace a obklady stěn

Objekty jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s venkovní probarvenou omítkou. Dále bude použit hliníkový fasádní systém s velkými prosklenými plochami. U skleněných výplní, kde není dostatečně vysoký parapet nebo zábradlí bude skleněná výplň pomocí bezpečnostního skla.

Venkovní parapety budou hliníkové. Vnitřní parapety budou dřevěné systémové ostrohranné s HPL povrchem.

Vjezdová rampa

Vjezdové dveře automatické el. rolovací dveře s ovládáním přes vstupní kartu se závorou.

Podhledy

Podhledy jsou navrženy a budou provedeny ve veřejných a společných částech (výtahové lobby, recepce, chodby).

Podlahy

V kancelářských prostorách budou podlahy zdvojené, připravené k pokládce podlahové krytiny nájemcem.

V sociálních zařízeních bude položena na podlahách dlažba dle výběru investora.

Elektroinstalace

Svítidla stropní LED svítidla v kancelářích budou přisazená s plnoplošným pokrytím pracovních míst 500 lux, v chodbách kanceláří, budou vestavěná pásová LED svítidla. Garážové prostory budou osvětleny prachotěsy s IP 65 a LED zdroji.

Přívod elektřiny pro osvětlení jednotlivých nájemných ploch bude spínatelný pomocí spínačů a pohybových čidel a samostatně měřitelný v patrových rozvaděčích.

Nouzové osvětlení bude mít zpětné hlášení poruchových stavů svítidel po logických sekcích. Jednotlivá svítidla budou mít autonomní zdroje s autotestrem. Všechna svítidla musí splňovat předepsané normové hodnoty Lux dle ČSN.

Silnoproud i slaboproud bude přiveden do rozvodny na příslušné podlaží.

Pro každý nájemní prostor bude osazeno samostatné měření spotřeby elektrické energie (elektroměry) s M-Bus připojením a signalizací a archivaci spotřeby na PC MaR.

Kuchyně v kancelářích přípojka pro elektrický sporák a zásuvky pro ledničku, myčku nádobí, přípojka pro kuchyňské osvětlení pod závěsnými skříňkami a pro digestoř.

Kuchyně a její vybavení není dodávkou zhotovitele.

Společné prostory budou osazeny stropními svítidly dle projektu.

EZS, ACS

Kanceláře všechny vstupy do objektu a vstupy do nájemních prostor (4. vstupy z výtahového loby jednotlivých pater, a vstupy ze schodiště) budou osazeny čtečkami přístupových karet. PC pro programování přístupových karet bude umístěn na hlavní recepci v přízemí (popřípadě na velínu, místnost security)

Všechny vstupy do nájemních prostorů budou vybaveny v rámu dveří, přípravou pro pozdější instalaci intercomu.

Detektory tříštění skla budou osazeny ve všech patrech ohrožených přístupem cizích osob a výstupy z detektorů tříštění skel budou svedeny do jedné ústředny na recepci objektu.

Obchody bez zařízení EZS (bude provedena příprava a osazení magnetu do vstupních dveří, tak aby bylo možné dodatečně EZS nainstalovat nájemcem).

EPS

Osazena dle projektu pro změnu stavby s PC vizualizací polohy požárních hlásičů.

CCTV kamerový systém

Kamery budou umístěny u domovních vchodů, a také po obvodu venkovního pláště budovy, a v garážích, napojeny na monitory a přístroj videozáznamu v recepci kancelářské budovy s uložištěm dat minimálně na měsíc provozu.

Telefonní přípojka, internet

Příprava pro napojení jednotlivých fitoutu vždy v každé serverovně, tzn. 4x na patro a to 1x optickým 1x metalickým kabelem bez aktivace...

Topení a příprava teplé vody

Centrální topení přes dálkové vytápění.,

Příprava TUV bude prováděna lokálně v 10 litrových elektrických zásobníkových ohřívačích umístěných vždy v toaletách anebo kuchyňských linkách vždy samostatně pro každý nájemní prostor.

Radiátory pro Kanceláře a veřejné prostory (hladké) VK-barva bílá umístěné vždy pod okny, Teplotní spád 55/45°C. Radiátory budou ovládány magnetickými hlavicemi z prostorových termostatů umístěných v jednotlivých místnostech (topných úsecích) zároveň s chladícími indukčními jednotkami tak aby nedocházelo k souběhu obou zařízení v jednu chvíli.

Na odbočkách ze stoupaček do jednotlivých pater (samostatných nájemních úseků) budou osazeny regulační armatury.

Radiátory budou připojeny ze zdi potrubím z vícevrstvého plastu přes radiátorové šroubení..

Pro každý nájemní prostor bude osazeno měření spotřeby (kalorimetr.

Chlazení

Zdrojem chladu v nájemních prostorech budou indukční chladící trámy. Chladící trámy budou mít regulaci směru prodění chl. vzduchu.

Chladící trámy s maximální stavební výškou 152 mm a napojovací okrajovou lištou pro bezesparé osazení do SDK podhledu. Teplotní spád 16/19°C a přívodním čerstvým vzduchem s min. teplotou 20°C. Výpočtová letní teplota v kanceláři 25+-1 °C.

Před každým chladicím trámem bude nainstalován automatický regulátor průtoku vzduchu (regulátor bude osazen na odbočce v chodbě v rozebíratelném podhledu s označenou polohou), a dopojen min 0,5 m izolovaným VZT potrubím SONOFLEX.

Indukční VZT jednotky budou připojeny na chlad v chodbách (kde budou osazeny uzávěry v rozebíratelném podhledu) přes automatickou uzavírací a regulační se servopohonem napojený na prostorový termostat.

Pro každý nájemní prostor bude osazeno měření spotřeby chladu (kalorimetr).

Serverovny

Technologické místnosti IT (informačních technologií – serverovny, místnosti RACK-IT, správa sítě apod.) budou chlazeny samostatnými SPLIT systémy – není součástí dodávky zhotovitele- nájemce určuje jak tepelně výkonný server bude instalovat.

Vzduchotechnika

VZT bude zajišťovat nucené větrání všech nájemních prostor (kanceláří), garáží, včetně detekce CO.

Dále bude provedena příprava pro odvod vzduchu z kuchyňských digestoří pro dvě kuchyňky na patře,.

Odvětráváni všech prostor bude řízeno systémem MaR. Požární klapky budou s motorickým ovládáním a připojenou signalizací stavu (otevřeno, zavřeno, mezipoloha) na MaR.

Kalkulace přívodu čerstvého vzduchu na osobu a pracovní místo 50 m3/h za předpokladu že v nejmenším fasádním modulu ( 2,5 m) budou maximálně 2. pracovníci.

Pro každou část předpokládaného nájemního prostoru bude vytvořena příprava pro napojení zasedací místnost (4x na typovém patře) s přívodem čerstvého vzduchu 300 m3/h a proměnlivou regulací průtoku přes VAV-BOX napojeným na čidlo CO2 osazené v zasedací místnosti.

Potrubní rozvod VZT bude uzavřený dvoutrubkový napojený přímo na jednotlivé kanceláře.

Všechny patrové odbočky (přívod, odvod) budou osazeny VAV-boxy s možností plynulé regulace průtoku (servopohonem) vzduchu na jednotlivých patrech a 100% uzavření v případě že bude patro (nájemní prostor) neobsazeno.

Odtahy ze sociálního zařízení budou před stoupačkami osazeny pouze regulačními klapkami se servopohonem.

MaR

Zajistí ekvitermní regulaci a řízené větrání všech prostor, garáží (podle koncentrace CO2) ve 3 stupních:

  1. hygienické provětrávání s volně nastavitelným časovým programem
  2. 2 stupeň zvýšená koncentrace CO2, ventilátory běží na vyšší stupeň
  3. při 3 stupni dojde k rozsvícení varovných tabulí sepnutí akustického signálu a odtahu na maximum), zajisti řízení větrání suterénních místností (s nároky na přehřátí), UPS,EPS,EZS, odpadky viz projekt DSP Zajistí monitoring a ovládání požárních klapek, Součástí MaR bude také hlášení poruch vysíláním SMS zpráv.

Regulace vytápění jednotlivých místností nájemních prostor bude přes IRC regulátory na které budou napojeny termostaty v místnostech a servopohony radiátoru a chladících trámů.

Typová patra vybavena IRC regulátory vždy 1 pro 3 moduly (1 radiátor a 1 chladící trám tvoří po 2,5m modul), servopohony na radiátorech a dvěma termostaty na typové patro Taktéž 1 x pro tři moduly bude v chladícím trámu nainstalováno čidla rosení.

Bude zachována možnost vypnutí chlazení z indukčních jednotek na termostatu v jednotlivých prostorech.

Prostorové termostaty v místnostech budou ovládat teplotu v rozmezí, set point (volně nastavitelná hodnota z MaR) a + - 2 °C a automatické ovládání režimu komfort a úspora.

ZTI vybavení

Kuchyně v kancelářích mají přípojky s rohovými ventily pro dřezy + myčka nádobí s rohovými ventily a zpětnou klapkou.

  • 1 keramické umyvadlo, sifon
  • 1 jedno páková baterie
  • 1 porcelánová závěsná záchodová mísa, splachovací nádržka pod omítkou Geberit DUOFIX, ovládací ocelové tlačítko dvojčinné, WC sedátko s krytem

Výtahy

Osobní výtahy z garáže až do posledního poschodí (dle projektu), velikost kabiny a vybavení umožňující i přepravu invalidních osob (vozíčkářů).

Zeptejte se

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Kontaktujte nás prosím.

Nahoru